Komende activiteiten

Geen evenementen
Waardzaam Fairtrade
zaterdag, 21 november 2020 15:35

Blije uitdeelactie op sportpark Weydehoeck

Een flinke groep statushouders uit Lekkerkerk werd zaterdag op sportpark Weydehoeck aangenaam verrast met nuttige spullen zoals matrassen, ledikanten, tv-meubels etc. De artikelen waren afkomstig van de webwinkel Perfect Home Shop.

Helma de Jong (van Krimpenerwaard Intercultureel) zette de uitdeelactie op en coördineerde deze met hulp van een groep vrijwilligers. “Via een medewerker van Perfect Home Shop werd ik geattendeerd op het feit dat het bedrijf nog prima bruikbare retourartikelen beschikbaar had voor mensen met een achtergrond als vluchteling. Daarbij moet je denken aan matrassen waar het beschermende plastic van is beschadigd geraakt of dozen die open zijn gemaakt en daarna teruggestuurd. Voor de webshop zijn deze pakketten niet meer te verkopen, en dat was voorheen een reden om ze te vernietigen. Zonde natuurlijk, zeker als je weet dat er mensen zijn die deze spullen heel hard nodig hebben.”

Tientallen statushouders gaven zich op voor de uitdeelactie. Zaterdagochtend kwamen ze coronaproof op sportpark Weydehoeck langs om de artikelen in ontvangst te nemen. “Geweldig dat sportparkbeheerder Stichting SVN deze ruimte beschikbaar stelde voor opslag en uitgifte”, zegt Helma de Jong. “Toen ik Johan Koutstaal belde, was het zó geregeld! Top dat je op zo’n fijne manier kunt samenwerken aan een goed doel. Dat geldt zeker óók voor de geweldige geste van Perfect Home Shop! Afgaande op de vele blije reacties zijn de spullen heel goed terecht gekomen. We kijken terug op een fijne ochtend en hopen deze actie een paar keer per jaar te kunnen herhalen.”

Gepubliceerd in Actueel
maandag, 05 oktober 2020 15:33

Coronaregels en sport: veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of aanwezig te zijn bij een sportevenement. 

Spelregels voor sport in het kort

In het kort de spelregels voor het sporten: 

 • Binnen- en buitensport is toegestaan.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand. Is dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop? Dan mag u de 1,5 meter meter tijdelijk loslaten.
 • Voor en na het sporten houdt u wél 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook in de kleedkamers.
 • Kleedruimtes, douches en toiletten mogen gebruikt worden.
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor de start van een training of wedstrijd.
 • Sinds 29 september 2020 is publiek niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt voor 4 weken en zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.
 • Sinds 29 september zijn sportkantines tijdelijk dicht.

Wedstrijden en toernooien en toeschouwers

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Sinds 29 september 2020 mag daar geen publiek meer bij zijn.

Geldt het verbod op toeschouwers bij zowel amateurwedstrijden als profsportwedstijden?

Ja. Het verbod op toeschouwers geldt voor alle sportwedstrijden.

Waarom is publiek niet meer toegestaan?

De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag sinds 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt wel de maximale grootte van een gezelschap van 4 personen voor sporters wel.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook voor jongeren?

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?

Nee. Sport is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de wedstrijd geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat u na de wedstrijd de ruimte waar u sport zo snel mogelijk verlaat.

Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan?

Het is aan de sportsector om te bepalen welke consequenties de maatregelen hebben voor het doorgaan van wedstrijden en competities.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Mogen journalisten en technici voor beeldregistratie aanwezig zijn bij wedstrijden?

Ja. Journalisten en technici voor beeldregistratie mogen aanwezig zijn. Zij moeten wel voldoen aan de maximale samenkomst- en gezelschapsgroottes en overige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Ik heb mij ingeschreven om aan een sportevenement deel te nemen. Kan ik mijn geld terugkrijgen als dat niet door kan gaan?

Neem contact op met de organisator. Vaak staat hierover iets in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mag niet staan dat u helemaal geen recht op geld terug zou hebben.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Sportkantines

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Ja, sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020.

Waarom moeten sportkantines sluiten en andere horeca niet?

Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan.

Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?

Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

Binnen en buiten sporten

Is het weer toegestaan om zowel binnen als buiten te sporten? 

Normaal spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen: houd 1,5 meter afstand. 

RIVM heeft een generiek kader coronamaatregelen opgesteld. Het kader geeft adviezen hoe ondernemingen en organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid. 

Is het de bedoeling dat sportaccommodaties hun terrein ook openstellen voor mensen die geen lid zijn van de club?

Het kabinet heeft opgeroepen om ook mensen te ontvangen die geen lid zijn. Het verschilt per sportaanbieder of dit ook mogelijk is. Meld u bij de sportaanbieder om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. NOC*NSF en de sportbonden laten via hun websites weten  hoe het sporten op een veilige manier kan. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. 

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik?

De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kunt u schoonmaken met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Kan ik contributie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging of fitnessclub of andere sportaanbieder?

Dat ligt aan de afspraken die u met uw vereniging of club heeft. Informeer daarom bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn rondom de contributie of het abonnementsgeld. 

Wanneer mag tijdens het sporten nou precies de 1,5 meter losgelaten worden?

In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up en de teambespreking.

Zwemmen

Kan ik de zwemlocatie voor natuurwater in mijn omgeving bezoeken?

Zwemlocaties in de natuur, zoals recreatieplassen en meertjes zijn sinds 1 mei geopend. U mag er gebruik van maken als u rekening houdt met de volgende spelregels:

 • Vermijd drukte.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte.
 • Betaal contactloos, dus niet met contant geld.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
 • Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.

Kan ik weer naar het zwembad om vrij te zwemmen of voor zwemles?

Ja, zowel binnen- als buitenzwembaden zijn geopend. Zwembaden zullen extra maatregelen nemen om alle hygiënemaatregelen van het RIVM goed na te leven en het virus geen kans te geven binnen het complex. Bovendien dienen bezoekers de 1,5 meter in afstand in acht te nemen in en uit het water. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 afstand te houden in en uit het water. 

Organisaties en medewerkers

Waarom is er een steunpakket voor de sportsector nodig?

De sluiting van de sportclubs heeft (financiële) gevolgen voor de sportsector. Competities zijn vroegtijdig beëindigd, trainingen gestaakt en kantines zijn gesloten. Hierdoor lopen sportverenigingen inkomsten mis, terwijl de huur of kosten van de accommodatie wel doorlopen. Omdat sportverenigingen niet altijd in aanmerking komen voor de brede regelingen die het kabinet voor ondernemers open heeft gesteld, heeft het kabinet een steunpakket specifiek voor de sport samengesteld. Dit met als doel dat sportclubs straks weer hun deuren kunnen openen voor alle Nederlanders.

Hoe ziet het steunpakket eruit?

Met een bedrag van € 90 miljoen wordt voor alle sportverenigingen de huur kwijtgescholden voor de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020 (3 maanden). Deze financiering loopt via de gemeenten omdat deze degenen zijn die de huur van sportverenigingen innen.
Daarnaast stelt het kabinet € 20 miljoen beschikbaar voor amateurverenigingen die de accommodatie zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben. Per vereniging is eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500 beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor verenigingen die geen aanspraak maken op het algemene steunpakket van de Rijksoverheid. Momenteel zijn wij deze regeling aan het uitwerken.

Zodra meer bekend is over de voorwaarden, dan wordt dit via de website van DUS-I en de sportbonden gecommuniceerd. 

Waar kunnen amateursportverenigingen terecht voor kortlopend krediet?

Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) € 10 miljoen om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding van de huur maar enkel over het aanvragen van kortlopend krediet. 

 

Bron: noc*nsf

Gepubliceerd in Actueel
maandag, 05 oktober 2020 15:28

SVN-accommodaties: omkleden en douchen mag

Omkleden en douchen blijft mogelijk in de accommodaties die SVN beheert, mits het door het RIVM vastgestelde protocol wordt gevolgd.

De verder aangescherpte coronamaatregelen met betrekking tot sport en sportfaciliteiten zorgden voor enige onduidelijkheid omdat in de gemeente Krimpenerwaard in verschillende sporthallen de douches- en kleedlokalen níet gebruikt mogen worden. Een en ander heeft te maken met het ontbreken van de vereiste ventilatiemogelijkheden in deze gemeentelijke accommodaties.

Bij de gemeentelijke accommodaties zijn veel kleedkamers afgekeurd betreffende de ventilatie controle die is gedaan in juli. Daarom zijn de kleedkamers van deze gemeentelijke accommodaties gesloten. Andere verhuurders of eigenaren van sportaccommodaties zijn vrij om zelf te kiezen of ze kleedkamers open of gesloten houden.

Gepubliceerd in Actueel
donderdag, 03 september 2020 11:16

Voleco brengt jeugd in beweging

De beachvolleyballers van TeamNL hebben zo’n 50 enthousiaste jeugdleden van Voleco een onvergetelijke avond bezorgd met hun ‘TeamNL Beach Tour’.

De jonge beachvolleyballers van de Lekkerkerks-Ouderkerkse club kregen niet alleen een inspirerende training van grote namen uit het Nederlandse beachvolleybal, maar speelden ook korte wedstrijdjes met en tegen de internationals. Liefst vier toppers gaven acte de presence op het zand van sportpark Weydehoeck: Stefan Boermans, Christiaan Varenhorst, Esmée Priem en Katja Stam. Ze daagden de clinic-deelnemers uit met leuke en leerzame oefen- en spelvormen. De jeugd van Voleco deed hiermee volop inspiratie op voor een mooie toekomst in het zand en ter voorbereiding van het nieuwe zaalseizoen dat afgelopen week weer van start is gegaan.

Voleco is in 2013 met haar beach-afdeling begonnen. Het was vanaf de start een succes”, vertelt voorzitter Robert Goudriaan. “Dat merken we onder meer aan de ledenaantallen. Zo is het aantal kinderen dat besachtraining krijgt gegroeid tot rond de honderd. Ook veel senioren meldden zich aan. Daar is een logische verklaring voor: het zaalseizoen stopt al in april en veel leden willen dan graag verder op het zand. Met het mooie weer is het daarbij aantrekkelijk om buiten te sporten. Beachvolleybal is bovendien een dynamische,

intensieve sport, iets wat zowel jongens en meiden erg aanspreekt.”

Het dynamische karakter van beachen wil Voleco daarom ook graag toepassen in de zaal.

Zeker omdat Voleco de jeugdafdeling verder wil laten groeien, maar merkt dat er best

veel concurrerende sporten zijn. Goudriaan: Toen Remko Kenter, de afgelopen jaren hoofdtrainer van Voleco Beach, vertelde over Action Volley, viel het op zijn plaats. Action Volley is een nieuwe methode, bedacht door Remko, waarin het spelen van wedstrijdjes, smashen, scoren en plezier centraal staan. Remo weet uit ervaring dat meiden en zeker jongens juist deze onderdelen leuk vinden. Dit seizoen zal Voleco Action Volley gaan toepassen in haar trainingen. Kinderen die geïnteresseerd zijn in het Action Volley, kunnen een drietal keer vrijblijvend komen meetrainen bij onze jeugdteams. Deze trainingen vinden plaats in sporthal De Drie Maenen in Ouderkerk, elke woensdag van 16.15 tot 17.00 uur . Lijkt het je wat? Stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..”

 

Met dank aan Wijntjesfotografie.nl voor de foto

Gepubliceerd in Actueel
zaterdag, 25 juli 2020 11:13

Atelier Lokaal keert terug op Weydehoeck

Atelier Lokaal gaat ook komend seizoen voor haar kunstlessen gebruik maken van sportpark Weydehoeck. Eigenares Ina Verkaik gaat er zowel ‘Kunst in de Klas’ (een sterprogramma voor Havo 1-leerlingen van het Gemini College) als haar kunstlessen voor volwassenen geven.

“Vorig jaar maakte ik voor het eerst kennis met deze mooie locatie”, vertelt Ina Verkaik over sportpark Weydehoeck. “Vanaf het eerste moment was ik enthousiast over de locatie. Het clubhuis biedt echt de ruimte aan de deelnemers en cursisten, ook nú met de 1,5 meter maatregelen. Je kunt er met gemak achttien mensen op veilige afstand van elkaar kwijt. Ook het uitzicht over het park is mooi. Daarnaast ben ik erg enthousiast over de samenwerking met SVN, de beheerder van het complex. Met deze mensen kun je echt goede afspraken maken. Het was ook voor komend seizoen allemaal weer zo geregeld.”

Na de zomer is Atelier Lokaal meerdere dagen per week op Weydehoeck actief. Met de leerlinge van het Gemini College gaat Ina Verkaik aan de slag met het thema ‘Aan Tafel’, waarbij kunst wordt geproduceerd die iets met eten te maken heeft. “Daarbij kun je denken aan zowel schilderijen als ruimtelijk werk,”, vertelt ze. “Uiteindelijk werken we naar een expositie toe, want dat blijft altijd een hoogtepunt, hè! Hoe dan ook: ik verheug me alweer enorm op de komende periode. Er is niets fijners dan met elkaar mooie dingen te creëren.”(foto: ernmst Klip)

 

Gepubliceerd in Actueel
donderdag, 16 juli 2020 18:19

Helemaal thuis bij De Lekruiters!

Een jaar geleden verhuisde Nicole Verweij van Rotterdam naar Lekkerkerk. In haar nieuwe woonplaats meldde de paardenliefhebster zich meteen aan bij de lokale pony- en paardenclub De Lekruiters. Sindsdien is ze niet alleen verknocht aan haar nieuwe club, ze toont zich ook op bestuurlijk vlak actief als wedstrijdsecretaris.

Nicole Verweij en edele viervoeters; ze vormen al sinds haar prille jeugd een onlosmakelijke twee-eenheid. “Ik ben sinds mijn vierde intensief met paarden bezig”, glimlacht ze. “Ik denk dat de diepe liefde voor deze dieren voor elke pony- en paardenliefhebber herkenbaar is. Het is een positief virus waar je nooit meer van af komt, ha ha! Daarnaast is paardensport uniek, want noem mij één andere sport waarbij je zó intens samenwerkt met een dier. Van nature zijn paarden schuw en vertonen ze vluchtgedrag als je iets van ze wilt. Door vertrouwen te winnen en samen te werken krijg je waar je naar op zoek bent. Dat is zo mooi. Het kan leiden tot een vriendschap voor het leven.”

Nicole Verweij is heden ten dage actief in de dressuur. In haar jongere jaren kwam ze uit in het springen. “Ik was meer een gezellige amateur dan iemand die hoge ambities najoeg”, zegt ze. “Ik heb mijn sport altijd bij een vereniging in Nootdorp beoefend. En nu zit ik bij De Lekruiters. Hoewel ik het in mijn oude omgeving altijd prima naar mijn zin heb gehad, ben ik bij mijn nieuwe club extra gelukkig. Ik werd hier zó warm ontvangen! Iedereen is super aardig en toont betrokkenheid met elkaar. Dat vind je elders niet zo vaak in de Randstad. Mij deed het goed. Al vrij snel besloot ik me als vrijwilliger beschikbaar te stellen voor De Lekruiters. Nu ben ik wedstrijdsecretaris en lid van de commissie 2025 die de toekomstige verplaatsing van de vereniging naar een andere locatie gaat begeleiden. De kans is vrij groot dat we moeten verhuizen vanaf onze huidige plek aan de Tiendweg-Oost. Op zich willen we best een nieuw terrein waar we onze regiofunctie verder kunnen versterken. Dat zou mogelijk kunnen zijn op sportpark Weydehoeck. De wens leeft hier vurig om over een grotere bak te kunnen beschikken. Op de nieuwe locatie zou je die kunnen realiseren. Dat vergroot ook meteen onze mogelijkheden om grotere wedstrijden te organiseren. Voor de ‘zware’ dressuurklassen bijvoorbeeld heb je een bak nodig van 20 bij 60 meter. Die hebben we niet en dat beperkt je in je opties. Een verhuizing zou om die reden prettig zijn.”

Gepubliceerd in Actueel
vrijdag, 03 juli 2020 09:03

Luijten en SVN vinden elkaar

Luijten gaat Stichting Servicepunt Nederlek (SVN) ontzorgen op het gebied van verwarming en luchtbehandeling.

Vrijdag werd door SVN's algemeen manager Johan Koutstaal en Thomas van der Kuij (namens Luijten) een contract ondertekend dat beide partijen een jaar aan elkaar bindt. Uiteraard is de insteek om de samenwerking na die periode voort te zetten. "Wij zochten een bedrijf die niet alleen goed werk levert, maar ook in staat is om met ons mee te denken op het vlak van duurzaamheid", vertelt Johan Koutstaal. Luijten ís zo'n partner. En ook mooi: de onderneming is afkomstig uit ons verzorgingsgebied.""Wij verbinden ons graag aan SVN," zegt Thomas van der Kuij. "Het is een vooruitstrevende organisatie die stáát voor de sport en betaalbare sportbeoefening. Duurzaamheid is daarbij één van de sleutelwoorden." Luijten zal worden ingezet op de sportparken Tiendweg in Krimpen aan de Lek en Tiendweg-West en Weydehoeck in Lekkerkerk..

Gepubliceerd in Actueel

In tijden van Corona worden mensen soms extra creatief. Zoals Maaike Boon-Schep van Studio De Dansdroom. Zij gaat binnenkort op sportpark Weydehoeck te Lekkerkerk buiten-danslessen geven aan de jeugd.

“Op 12 mei is de eerste les”, vertelt ze. “Dan start om 16.15 uur de les in moderne dans en hebben we van 19.15 uur tot 20.15 onze groep ‘Modern Gevorderd. Vrijdag 13 mei staan er van 15.,00 tot 20.00 uur lessen op het programma voor onze musicalgroep, balletgroep en drie streetdancegroepen. Uiteraard is alles wél weersafhankelijk, maar dat lijkt me logisch als je buiten bezig bent.”

Maaike Boon-Schep heeft voor sportpark Weydehoeck gekozen omdat deze locatie haar dansschool letterlijk en figuurlijk de ruimte biedt en daardoor aan alle voorwaarden voldoet die de overheid stelt aan jeugd(sport)initiatieven in coronatijd. “Bovendien ligt het complex iets af van een woonwijk en stoor je niemand als je danst op muziek. Een ideale plek dus.”

In overleg met sportparkbeheerder SVN heeft Maaike Schep een aantal maatregelen doorgevoerd die een goed en veilig verloop van de danssessies en alles daaromheen mogelijk maken. “Ouders mogen niet op het terrein komen. Ook het clubhuis en de kleedkamers blijven gesloten. Daarnaast korten we de lessen iets in waardoor de deelnemers rustig en gestructureerd het sportpark in en uit. Kortom: een duidelijk plaatje.”

De kinderen die zijn aangesloten bij Studio De Dansdroom verheugen zich net als Maaike Boon-Schep op het moment waarop ze elkaar weer live zien. “De voorbije weken onderhielden we contact via mail, whatsapp en videofilmpjes waarop ik leuke ideeën en lesjes liet zien. We hebben dus niet stilgezeten met z’n alleen. Maar elkaar ‘in het echt’ zien is toch leuker. Dat gaat binnen kort gelukkig weer gebeuren.”

Meer info over Studio De Dansdroom of een gratis proefles afspreken? Stuur een mauiltje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Actueel
vrijdag, 01 mei 2020 14:10

Jeugd AV Start is weer in training

Atletiekvereniging Start Lekkerkerk heeft haar activiteiten voor een deel weer opgepakt. Dat wil zeggen: jeugd tot en met 18 jaar krijgt sinds gisteren 30 april weer de gelegenheid om wekelijks op donderdagavond van 19.,15 uur tot 20.15 uur onder begeleiding te trainen.

“Toen we hoorden van de versoepeling van de corona-maatregelen inzake jeugdsport hebben we meteen de koppen bij elkaar gestoken”, vertelt Start-voorzitter John Iseger. “Vervolgens hebben we op de site veiligsporten.nu gemeld welke activiteiten we weer wilden gaan doen en hoe we dat wilden gaan aanpakken. Onze leden van de basisschoolleeftijd kunnen met elkaar trainen zonder de 1,56 meter afstandsregel in acht te nemen, jeugd van 13 tot en met 18 moet die 1,5 meter afstand wél houden. Daarnaast mogen ouders niet bij de trainingen aanwezig zijn. In een brief aan hen hebben we ze duidelijk gemaakt dan ze hun kind bij de fietsenstalling van sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk mogen afleveren en op een afgesproken tijdstip daar weer op mogen halen.”

Ook voor atleten en trainers zijn er restricties. Zo mogen ze geen gebruik maken van het clubgebouw op het complex. “Omkleden gebeurt thuis. Douchen ook”, aldus Iseger. “Alleen in uiterste noodgevallen mag er gebruik worden gemaakt van het toilet.”

Start heeft inmiddels contact gehad met sportparkbeheerder SVN en gemeente Krimpenerwaard. Dat leverde groen licht op voor de jeugdtrainingen op sportpark Weydehoeck. Overigens zijn ook kinderen die géén lid zijn van Start Lekkerkerk welkom om mee te komen trainen. “Mocht het dardoor drukker worden, dan schakelen we nog wat meer trainers in”, zegt John Iseger. “Ook van die kant is er veel animo.”

Het bestuur van AV Start hoopt dat in de nabije toekomst ook een versoepeling optreedt die het volwassen atleten mogelijk maakt om weer met elkaar op te trekken en gezamenlijk te trainen. “Momenteel lopen onze leden in hun eentje. Wij vinden dat wegatletiek een sport is die je ook in een groep van pakweg toen mensen zou kunnen uitoefenen, óók in deze tijd van corona-maatregelen. Die 1,5 afstand is probleemloos toepasbaar. Hopelijk krijgen we op 20 mei te horen dat ook op dat vlak versoepeling gaat optreden.”

Gepubliceerd in Actueel
woensdag, 26 februari 2020 10:11

Lafresa gaat velden huren in Lekkerkerk

Het in sportreizen vanuit Japan gespecialiseerde bedrijf Lafresa is met SVN overeengekomen om in augustus 2020 een jeugdteam van een Japanse profclub te laten trainen op sportpark Tiendweg-West te Lekkerkerk.

De voetbalploeg komt naar Nederland toe om deel te nemen aan een toernooi met meerdere Betaald Voetbal Organisaties. De Japanse talenten verblijven in Fletcher Hotel De Witte Brug.

SVN verheugt zich op de komst van de Japanse delegatie. Hun aanwezigheid past prima in het kader van één van SVN’s missies: het effectief en efficiënt benutten van de bij haar in beheer zijnde sportparken in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. “Wij staan open voor particulieren en organisaties die de sportparkuren die onze vaste gebruikers niet nodig hebben, kunnen invullen,”vertelt algemeen manager Johan Koutstaal. “Dit is één van de manieren waarop we hopen sport betaalbaar te houden en onze kernen leefbaar. Bovendien gaat er een promotionele waarde van uit voor de Krimpenerwaard.”

Gepubliceerd in Actueel
StartVorige12VolgendeEinde
Pagina 1 van 2